Gemeente

 

De gemeente zorgt ervoor dat iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij. Hoe de gemeente dit doet, bepaalt zij voor een belangrijk deel zelf. Wel moet de gemeente haar inwoners betrekken bij het opstellen van de plannen. U heeft dus inspraak.

 

Uw aanvraag wordt beoordeeld op de noodzaak van de voorziening en de passendheid ervan. Wmo-aanpassingen kunnen alleen met goedkeuring van de gemeente worden uitgevoerd. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, dan wordt de voorziening uitgevoerd met geld uit het Wmo-budget dat door de gemeente beheerd wordt. Deze bijdrage is overigens wel inkomensafhankelijk.

 
home