Wettelijk

 

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De regering wil ervoor zorgen dat burgers zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. De gemeente voert de Wmo uit.

 

De gemeente moet, als u tot de doelgroep behoort, er onder meer voor zorgen dat u zich in en rondom de woning kunt verplaatsen, dat u uw huishouden kunt voeren en dat u normaal gebruik kunt maken van de woonruimte. U kunt uw woonruimte normaal gebruiken als u zich kunt wassen en kunt eten, slapen, koken en de belangrijke huishoudelijke werkzaamheden kunt verrichten. Voor kinderen geldt dat ook veilig spelen behoort tot het normale gebruik van de woning, daarom kan ook de tuin tot uw woonruimte behoren. Het gebruik van garage en zolder behoort voor de Wmo in principe niet tot het normale gebruik van een woonruimte.

 
home